[Video] Các số sự cố máy bay hạ cánh bất thường trên thế giới năm 2018

Trục trặc kỹ thuật xảy ra với hệ thống càng máy bay (landing gear) đã được ghi nhận trong một số tai nạn hàng không từng xảy ra trên thế giới ngay trong năm nay.

Những sự cố này còn được gọi là “hạ cánh cứng” hay “hạ cánh bất thường”./.

Leave A Reply

Your email address will not be published.