Thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ từ 2018 đến 2021

Hồng Kiều (Vietnam+)

Bản in

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 sẽ được điều chỉnh cách tính lương hưu mới. Theo đó, mức lương hưu mới sẽ cao hơn so với cách tính trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Đây là nội dung của Nghị định 153/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018, quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

[Tăng tuổi nghỉ hưu: “Không phải cứ bằng nhau mới là bình đẳng”]

Nghị định 153/2018/NĐ-CP ra đời nhằm mục đích hỗ trợ nhóm đối tượng lao động nữ lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tính theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 + Mức điều chỉnh.

Trong đó, Mức điều chỉnh = Mức lương hưu tính theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu) x Tỷ lệ điều chỉnh.

Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể theo bảng sau:

Nghị định 153/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, mức lương hưu sau điều chỉnh là mức lương tính toán ở những lần điều chỉnh lương hưu sau này cho người lao động.

Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định này, sẽ được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm kinh phí để điều chỉnh cách tính lương hưu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018-2021 và có từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội là khoảng trên 91.000 người./.

Leave A Reply

Your email address will not be published.