Browsing Tag

(HNMO) – Sự kiện Ngày hội Nón Hồng năm 2018 chọn yoga làm hoạt động chính nhằm tăng cường sự hiểu biết cho cộng đồng về tác dụng của yoga đối sức khỏe…

Tác dụng của yoga đối với bệnh nhân ung thư vú

(HNMO) - Sự kiện Ngày hội Nón Hồng năm 2018, do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức, chọn yoga làm hoạt động chính nhằm tăng cường sự hiểu biết cho cộng đồng về tác dụng của yoga đối sức khỏe, đặc biệt là với những người đang chiến đấu…