Browsing Tag

(HNMO) – Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành

Thu hồi thuốc viên bao đường Hipolten

(HNMO) - Theo thông tin được công bố trên website của Sở Y tế Hà Nội, Sở vừa có văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh thuốc viên bao đường Hipolten (Mộc hoa trắng 500mg) thông báo đình chỉ lưu hành và…