Browsing Tag

(HNMO) – Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám

Quà tặng người hiến máu tình nguyện

(HNMO) - Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí, có thể sử dụng hoặc tặng lại cho người thân. Từ 1-11-2018, người hiến máu toàn phần…