Browsing Tag

(HNMO) – Canxi (calcium) là một khoáng chất mà cơ thể không tự sản xuất ra mà phải cung cấp từ ngoài vào qua đường ăn uống. Khi cơ thể không đủ canxi