Browsing Tag

 (HNM) – Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong và ngoài công lập tăng cường công tác thanh tra