Browsing Tag

Gọt mặt V line webtretho

Gọt mặt V line webtretho

Câu hỏi: Em có khuôn mặt thô và to bè sang 2 bên nên nhìn giống người chuyển giới, nhìn không được nữ tính cho lắm. Em đã muốn đi gọt mặt V line từ lâu nhưng giờ mới lo đủ tiền nên tính tháng sau mới đi làm đẹp. Trước khi quyết định em có…