Kiểm tra việc chỉ định thuốc, xét nghiệm cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

(HNM) – Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong và ngoài công lập tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng chống gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.
Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh về tình trạng gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành Y tế và ảnh hưởng đến lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Chính vì vậy, giám đốc bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ kiểm tra đột xuất để ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế. Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thu Trang

Leave A Reply

Your email address will not be published.