Đề xuất siết tạm ứng vốn với dự án sử dụng ngân sách Nhà nước

Xuân Dũng (Vietnam+)

Bản in

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thay vì 50% như hiện tại, tổng mức tạm ứng hợp đồng với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

Đây là một trong những đề xuất vừa được Bộ Tài chính đưa ra nhằm góp ý cho dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Hợp đồng xây dựng.”

[Mâu thuẫn trong ngân sách: Tăng thu nhưng bội chi đứng yên?]

Cụ thể, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi quy định về tạm ứng hợp hợp đồng xây dựng theo hướng: Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với phân kỳ đầu tư dự án, tiến độ thực hiện hợp hợp đồng và khối lượng thực hiện từng năm.

Theo đó, mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng được phân định rõ theo từng năm phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng trong năm tương ứng.

Đồng thời, tổng mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Bộ Tài chính cũng lưu ý, trường hợp đặc biệt cần tạm ứng ở mức cao hơn thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Những ý kiến trên theo Bộ Tài chính nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn tạm ứng, giảm tình trạng chiếm dụng vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án và gắn việc tạm ứng vốn với tiến độ thực hiện hợp đồng hàng năm.

Ngoài ra, quan điểm của Bộ Tài cũng là không nên quy định mức tạm ứng tối thiểu đối với các hợp đồng thực hiện dự án sử dụng ngân sách Nhà nước.

Riêng về thu hồi tạm ứng, Bộ Tài chính đề xuất có thêm quy định: Vốn tạm ứng nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách Nhà nước.

“Trường hợp chủ đầu tư chưa thu hồi, Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị chủ đầu tư thu hồi của nhà thầu hoặc đề nghị chủ đầu tư yêu cầu tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh khi nhà thầu vi phạm cam kết với chủ đầu tư về việc sử dụng vốn tạm ứng,” văn bản của ngành tài chính nêu ý kiến./.

Leave A Reply

Your email address will not be published.