Monthly Archives

Tháng Một 2020

JW Vinh dự Tài trợ chương trình Ngôi Sao Của Năm

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, đơn vị này vinh dự là nhà TÀI TRỢ KIM CƯƠNG của chương trình "Ngôi sao của năm" 2019. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đồng hành cùng ngôi sao của năm 2019 “Ngôi sao của năm” là chương