Móng tay tiết lộ tình trạng sức khỏe của bạn

Móng tay không ngừng phát triển và mang theo đó là lịch sử dinh dưỡng, bệnh tật, chấn thương và thậm chí dự báo nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe của bạn. Phần lớn chúng ta chỉ chú tâm chăm chút, “làm nail” để có một bộ móng tay, móng chân đẹp…

Đào tạo “Người đỡ đẻ có kỹ năng”

(HNMO) - Dựa trên cơ sở  tiêu chuẩn "Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ" do Bộ Y tế ban hành, Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em đã xây dựng chương trình đào tạo và công nhận "Người đỡ đẻ có kỹ năng" cho những người đã có bằng tốt nghiệp y khoa, là…